Älyliikenne

Älyliikennetoimija, tule kehittämään kanssamme! Autamme uusien älykkään liikenteen ja liikkumisen ratkaisujen kokeilemista ja kehittämistä oikeassa kaupunkiympäristössä ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa älykkään liikenteen yrityksille?

Helsinki tunnetaan älykkään liikenteen edelläkävijänä niin avoimen datan ja rajapintojen, uusien palveluiden kuin automaationkin suhteen. Meillä on pitkä kokemus datan avaamisesta ja hyödyntämisestä, paljon korkean teknologian osaajia sekä toimiva ja mahdollistava toimintaympäristö uusien ratkaisujen testaamiselle ja toteuttamiselle. Uusia palveluita ja teknologioita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, tutkimustahojen ja kaupunkilaisten kanssa.

Jätkäsaari yhtenä älyliikenteen testiympäristönä

Keskeisenä alueena ja living labinä, jossa älyliikenteen kokeiluita edistetään, toimii etenkin Jätkäsaari ja Länsisataman alue. Jätkäsaareen liittyy urbaanin ympäristön liikennehaasteita uuden, rakentuvan kaupunginosan, rajallisen tilan ja satamaliikenteen myötä. Alue toimii uusien teknologioiden ja palvelujen testiympäristönä, missä voidaan osoittaa niiden toimivuus ja vaikuttavuus. Etsimme yhdessä lupaaville ideoille sopivat kokeilupaikat. Kokeiluja varten ja niiden myötä syntyy myös uutta dataa sekä älykästä infraa uusissa ratkaisuissa hyödynnettäväksi.

Alueella on jo usean vuoden ajan toteutettu erilaisia liikenteen ja liikkumisen kokeiluita. Sen myötä myös asukasyhteistyölle on muodostunut hyvä pohja. Alueen asukkaita ja toimijoita osallistetaan sekä tarpeiden tunnistamisessa että toimimaan testikäyttäjinä kokemusten ja palautteen saamiseksi.

Kenelle ratkaisuja kehitetään?

Älykkään liikenteen ja liikkumisen kokeilualustatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille toimijoille ensireferenssejä hakevista startupeista aina isoihin yrityksiin ja tutkijoihin. Kokeiltavien ratkaisujen tavoitteena tulee olla liikenteellisiin haasteisiin vastaaminen. Niillä edistetään liikenteen ja liikkumisen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä torjutaan ilmanlaatuun ja päästöihin liittyviä haittoja. Lisäksi kokeiltavien ratkaisujen valintaan vaikuttaa niiden uutuusarvo ja niistä saatava uusi tieto.

Kokeilutoiminnan fokuksessa ovat digitaaliset ratkaisut ja älykkäät palvelut – oli kyseessä sitten IoT-ratkaisut, tekoäly, MyData tai uudenlaiset liikkumisvälineet. Kohderyhmänä voivat olla suoraan loppukäyttäjät, tietyt käyttäjäryhmät kuten iäkkäät ihmiset, koululaiset tai turistit. Alueelta löytyy mm. useita kouluja, päiväkoteja sekä hotelleja. Kyseeseen tulevat myös yrityksille tai julkiselle sektorille suunnatut ratkaisut, kuten uudenlainen teknologia, datan tuottaminen, liikenteen tilannekuvan kehittäminen tai analyysipalvelu.

Vuodesta 2022 alkaen erityiseksi fokusalueeksi on nostettu liikenteen digitaaliset kaksoset: liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvän datan helpompi yhdistely muuhun kaupunkitietoon ja -malleihin.

Jätkäsaaressa on kehitelty ja kokeiltu esimerkiksi käyttäjille suunnattuja palveluja ja ratkaisuja kuten erilaisia kuormapyöräpalveluja ja katuun asennettuja älykkäitä suojatiemerkkejä sekä kaupungin liikenteenhallinnalle ja Helsingin Satamalle suunnattuja liikenteen tilannekuvan ja ‑ohjauksen palveluja.

Kokeilutoiminnan tukeminen

Edistämme kokeilutoimintaa ja uusien ratkaisujen kehittämistä erilaisin keinoin. Näitä ovat mm.

 • oikeiden osapuolten löytäminen kaupunkiorganisaatiosta kokeilun toteuttamiseen ja hyödyllisyyden arviointiin
 • sopivien kokeilu- ja toteutuspaikkojen etsiminen kaupunkiympäristöstä ja katutilasta
 • apu alueen asukkaiden osallistamisessa ja kokeilun viestinnässä sekä näkyvyydessä
 • kohtaamispaikka ja yhteistyötila startup-keskittymä Maria 01:ssä
 • ajoittain järjestettävät avoimet haut nopeille kokeiluille

Edistämme ensisijaisesti yrityslähtöisten ideoiden ja ratkaisujen testaamista kokeilut mahdollistavan ympäristön ja yhteistyön kautta. Älykkään liikenteen kokeilualustatoiminnan kautta ei rahoiteta kokeilijoita. Poikkeuksena tästä ovat nopeiden kokeilujen haut, joissa parhaiden ehdotusten kokeilusta aiheutuvia kustannuksia korvataan kokeilijoille. Älykkään liikenteen kokeilualustatoiminta ei ole myöskään ohituskaista julkisiin hankintoihin.  Edistämme kuitenkin mielellämme parhaiden ratkaisujen mahdollisimman laajaa käyttöönottoa yhdessä kehittäjäkumppaneidemme kanssa.

Kuva: Jussi Hellsten

Lisätietoja

Lisätietoa toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy Mobility Lab Helsingin verkkosivuilta osoitteesta www.mobilitylab.hel.fi. Toimintaa koordinoi Helsingin kaupungin elinkeino-osasto yhdessä kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin kanssa.

Ota yhteyttä, jos sinulla on kehitteillä uusi liikenteen tai liikkumisen ratkaisu, jota pitäisi päästä testaamaan kaupunkiympäristössä!

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

 • Juho Kostiainen

 • Projektipäällikkö
  Mobility Lab Helsinki
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Kalle Toivonen

 • Erityisasiantuntija
  Digitalisaatio ja uudet teknologiat
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut