Haussa teknologisia konsepteja, jotka ratkovat kiertotalouden haasteita

Robotiikkaa, ohjelmistosovellus, rajapinta tai liiketoimintaidea. Mikä parhaiten edistäisi kiertotaloutta? Forum Virium Helsingin koordinoiman AutoMod-hankkeen innovaatiokilpailun ensimmäisessä vaiheessa etsitään rohkeita konsepteja, joiden kehittäminen prototyypiksi kaipaa vielä asiantuntijoilta tukea. Haku auki 10.6. asti.

EAKR-rahoitteisen AutoMod-hankkeen innovaatiokilpailussa ratkotaan kiertotalouden haasteita ja vauhditetaan älykaupunkikehitystä teknologisilla ratkaisuilla.

Ensimmäisen vaiheen konseptihakuväylällä haetaan rohkeita ja kekseliäitä konseptitason ideoita, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kiertotalousongelmien ratkaisemiseen. Ensimmäisen vaiheen ratkaisuilta ei odoteta välitöntä toteutusvalmiutta tai valmista teknistä ratkaisua.

Esitysmuoto voi olla esimerkiksi visuaalinen luonnos tai presentaatio ja arviointikriteerit nojaavat enemmän spekulatiiviseen, mutta hyvin tutkittuun ja perusteltuun jatkokehityspotentiaaliin. Tällaisia ovat esimerkiksi skaalautuvuus, liiketoimintapotentiaali, vaikuttavuus, monikäyttöisyys, datan tai uusimpien teknologioiden hyödyntäminen, tiimin kyvykkyys ja motivaatio. 

Toinen vaihe

AutoMod-hanke käynnistää seuraavan vaiheen kokeiluvalmiille prototyypeille elo-syyskuussa. Tällä hakuväylällä hankittavat prototyypit viedään kokeilualustoille testattavaksi 2023 alkuvuoden aikana. Valituille tarjoajille tarjotaan syksyn aikana sparrausta muun muassa uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. 

Kaksi eri hakuväylää mahdollistavat osallistumisen hyvin erilaisilla kiertotalouden innovatiivisilla ratkaisuilla. Kyseessä voi olla niin robotiikan prototyyppi, ohjelmistosovellus, rajapinta kuin liiketoimintakonseptikin. AutoMod-hankkeen kumppaneina ovat Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki.

Lue lisää innovaatiokilpailusta ja tutustu tarjouspyyntöön Forum Virium Helsingin verkkosivuilla