Kiertotalous

Edistämme etenkin rakentamisen kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kokeilua yhteiskehittämällä uusia ratkaisuja aidossa toimintaympäristössä yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa. Rakennus-, purku-, ja suunnittelualan yritykset, haluatteko tulla kanssamme kehittämään hyvinvointia Helsingissä?

Helsingistä kiertotalouden suunnannäyttäjä

Helsingin kaupunki käynnistää kiertotalouden klusteriohjelman, jonka tavoitteena on edistää sekä kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa että ilmastotavoitteita. Kaupunki kutsuu mukaan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muita organisaatioita, jotka haluavat yhdessä edistää kiertotaloutta konkreettisin toimin.

Kiertotalousklusteri keskittyy alkuvaiheessa erityisesti rakentamisen kiertotalouden edistämiseen, koska Helsingin kaupungilla on vahva rooli tilaajana, rakennuttajana ja rakentajana. Esimerkiksi materiaalivirtojen hallinta ja hyödyntäminen vaativat edellyttävät monialaista kehittämistä sekä koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi digitaalisilla ratkaisuilla ja alustapalveluilla on suuri merkitys kiertotalouden ja siihen perustuvan uuden liiketoiminnan edistämisessä.

Rakennusalan yrityksistä suuri osa toimii pääkaupunkiseudulla tai laajemmalla metropolialueella. Alueen materiaalivirrat ovat suuret ja toiminnot sijaitsevat melko lähellä toisiaan, jolloin materiaalien kuljetuskustannukset ovat kohtuullisia. Lisäksi kiertotalouden uusia ratkaisuja kehittävistä ja tarjoavista toimijoista merkittävä osa toimii täällä. Metropolialueella jos missä materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja jalostus uusiomateriaaliksi voi kehittyä kannattavaksi liiketoiminnaksi. 

Ensimmäiset kehittämistoimenpiteet jo käynnistymässä

Kiertotalouden klusteriohjelmaan osallistuvat toimijat edistävät yhdessä rakennusmateriaalien sekä rakennusosien kierrätystä ja saatavuutta. Yhtenä ensimmäisistä konkreettisista toimenpiteistä kehitetään materiaalien kierron alustaekosysteemin konseptia ja toimintamallia Vattuniemen pilottikohteiden (rakennusten) avulla. Alueella on 16 purettavaa kiinteistöä, jotka ovat yksityisten yritysten omistuksessa. Tilalle tullaan rakentamaan pääosin asuinrakennuksia. Tässä pilottihankkeessa tarkastellaan miten purkukartoitusten ennakointi vaikuttaa rakentamisen kiertotalouteen sekä kehitetään tietojen avulla materiaalien kierron alustaekosysteemiä, joka ohjaisi sekä purkutoimintaa, että myös materiaalien uudelleenkäyttäjiä kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen.

Onko yrityksesi tai organisaatiosi kiinnostunut liittymään mukaan? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Kaipaatko lisätietoa?

 • Mira Jarkko

 • Projektipäällikkö
  Kiertotalous
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Eeva Jalovaara

 • Erityissuunnittelija
  Kiertotalous
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Ronny Rantamäki

 • Erityissuunnittelija
  Kiertotalous
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut