Rakennettu ympäristö

Edistämme uusien puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kokeilua ja kehittämistä kaupunkiympäristössä. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi rakentamiseen, energiatehokkuuden edistämiseen, energiantuotantoon, kiertotalouteen, ilmanlaatuun sekä uusien teknologioiden (esim. IoT, 5G) kehittämiseen ja hyödyntämiseen urbaanissa ympäristössä. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut yhteiskehittämään fiksua ja kestävää kaupunkiympäristöä!

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille?

Tarjoamme eri kokoisille ja eri kehitysvaiheessa oleville yrityksille sekä TKI-toimijoille mahdollisuuksia kehittää, kokeilla ja pilotoida älykkäitä ja kestäviä ratkaisuja kaupunkiympäristössä yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Kehitettävissä ratkaisuissa korostuvat erityisesti sujuva arki sekä ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Rakennetussa kaupunkiympäristössä älykästä ja puhdasta liiketoimintaa edistetään yksittäisinä pienempinä kokeiluhaasteina sekä laajempina skaalattavina ratkaisuina kilpailujen ja markkinavuoropuhelujen avulla.

Rakennettuun ympäristöön liittyvät kehitysympäristot

Helsingin kaupunki edistää aktiivisesti omissa korjaus- ja täydennysrakentamiskohteissaan älykkäitä, energiatehokkaita ja ilmastoviisaita ratkaisuja. Niitä kehitetään ja otetaan käyttöön asunto- ja palvelurakennuskohteissa sekä yksittäisissä rakennuksissa että korttelitasolla. Keskeisiä toimijoita näissä hankkeissa ovat kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki asuntotuotanto (ATT) ja Heka Oy.

Helsingin kaupunki on yhteistyössä eri yrityskumppaneiden kanssa tehnyt lukuisia 5G-kokeiluja vuoden 2020 aikana, mm. liittyen laajennettuun todellisuuteen ja reunalaskentaan. Kesällä käynnistyi laajempi kokonaisuus, Pasila 5G, jossa kaupunki yhdessä YIT:n, Telian ja Mall of Triplan kanssa tekee erilaisia kokeiluja 5G- ja NB-IoT –verkoissa. Kokeiluissa mm. haetaan kokemuksia siitä, kuinka älykäs kaupunki ja älykäs kauppakeskus voivat tuoda lisäarvoa toisilleen hyödyntämällä useita erilaisia datalähteitä. Tavoitteena on löytää myös muualle skaalattavia ratkaisuja.

Euroopan rakennerahastojen Urban Innovative Actions -ohjelman rahoittama Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke kehittää muun muassa ilmanlaadun mittausteknologiaa ja Helsingin ilmanlaadun mittausverkostoa sekä avaa uutta reaaliaikaista paikallistason mittausdataa yrityksille heidän liiketoiminnassaan hyödynnettäväksi yhdessä kumppaniensa kanssa.

Kenelle ratkaisuja kehitetään?

Uusien, kestävien ja älykkäiden ratkaisujen avulla rakennetaan helsinkiläisille toimivampaa ja viihtyisämpää kaupunkia. Kokeilualustatoimintaan osallistuvien yritysten liiketoiminta kehittyy, kun niiden tuotteiden ja palveluiden tarvelähtöisyys ja laatu paranevat. 

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

 • Jussi Kulonpalo

 • Projektipäällikkö
  Urban Innovative Actions HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone -hanke
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Mikko Martikka

 • Erityissuunnittelija
  Rakentaminen, energiatehokkuus, kiertotalous
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Tapani Nevanpää

 • Erityissuunnittelija
  5G, IoT ja data
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Kalle Toivonen

 • Erityisasiantuntija
  Digitalisaatio ja uudet teknologiat
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut
 • Petteri Huuska

 • Innovaatioagentti
  Rakentaminen, energiatehokkuus
  Helsingin kaupunki
  Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut