Terveys ja hyvinvointi

Edistämme terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden kokeilua yhteiskehittämällä uusia ratkaisuja aidossa toimintaympäristössä yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa. Terveys- ja hyvinvointialan yritykset, haluatteko tulla kanssamme kehittämään hyvinvointia Helsingissä?

Hyvinvointia kaikille kaupunkilaisille

Hyvinvointia ajatellaan Helsingissä laajasti ja kaikille kaupunkilaisille halutaan tarjota hyvän elämän edellytyksiä. Kaupunki edistää hyvinvointia ja terveyttä esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden ja hyvän elämänlaadun saroilla.

Uusilla teknologioilla pyritään vastaamaan terveyteen liittyviin haasteisiin, ja erilaiset hyvinvointiin liittyvät innovaatiot ovatkin lisääntyneet huimaa vauhtia. Digitaaliset ratkaisut, kuten virtuaalitodellisuus, robotiikka ja tekoäly tehostavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja tarjoavat ratkaisuja yksilön hyvinvoinnin tukemiseen.

Mitä kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille?

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnot ovat avoimia kehitys- ja kokeiluympäristöiksi terveys- ja hyvinvointiteknologiayrityksille sekä innovaatio-organisaatioille. Kehitys- ja kokeilualustatoiminnalla haluamme tarjota terveys- ja hyvinvointialan ratkaisujen kehittäjille mahdollisuutta perehtyä toimialamme tarpeisiin yhteistyössä ammattilaistemme ja asiakkaidemme kanssa, normaalissa päivittäisessä työssämme. Kaupungin kanssa toteutetusta kokeilusta yritys saa arvokkaan referenssin, jota voi hyödyntää yrityksen ja yhdessä kehitetyn ratkaisun markkinoinnissa.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kehitysympäristöt

Sosiaali- ja terveystoimialalla uusien tuotteiden ja teknisten ratkaisujen testaamisessa ja käyttöönotossa ovat mukana Kustaankartanon ja Myllypuron seniorikeskukset, jotka tarjoavat päivätoiminta- ja palvelukeskuspalveluja. Toiminnassa painottuvat vanhustyön ja gerontologisen hoidon kehittäminen sekä teknologian hyödyntäminen.

Kotihoito sekä kotihoidon etäpalvelut ovat merkittävä kehittämisalue. Mukana kehittämis- ja kokeiluyhteistyössä on myös Palvelukeskus Helsinki, joka tarjoaa etähoitoa ja -hoivaa sekä virtuaalikuntoutusta helsinkiläisille 24/7.

Terveys- ja päihdepalveluissa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on yksi keskeisiä yritysyhteistyön kehitys- ja kokeilualustoja.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on myös muita mahdollisia kehitys- ja kokeiluympäristöjä esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalveluissa. Olemme käynnistämässä lisäksi liikkumisen, fyysisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää kehitys- ja kokeilutoimintaa yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Valitsemme yhteistyökumppanimme ja kohteen tapauskohtaisesti. Koska sosiaali- ja terveystoimialan tärkein tehtävä on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille, siksi myös kehitys- ja kokeilualustatoiminta on tarvelähtöistä ja sen toteutus riippuu käytettävissä olevista henkilöstöresursseista.

Kenelle ratkaisuja kehitetään?

Ratkaisuja kehitetään ensisijaisesti loppukäyttäjiä eli kaikkia Helsingin asukkaita varten. Lisäksi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstö on keskeinen kohderyhmä.

Ajankohtaista

Kaipaatko lisätietoa?

  • Sanna Hartman

  • Erityissuunnittelija
    Terveys- ja hyvinvointipalvelut, Health Capital Helsinki -yhteistyö
    Helsingin kaupunki
    Elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut